about

BIZ hakda

Kedun Biotech Co., Ltd. global müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi bagyşlaýar. 2010-njy ýylda tapylan Kedun, ISO 9001 standart hil ulgamyna laýyk gelýän ýokary hilli önümleri yzarlaýar. Häzirki wagtda Kedunyň önümleri azyk howpsuzlygy, mikrobiologiki synag, öýjük biobanky, daşky gurşaw synagy, durmuş ylmy we lukmançylyk pudagynda giňden ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde, täze önümler ýokardaky bazarlara ibermek we ýaýratmak üçin hemişe gözlenýär, işlenip düzülýär we öndürilýär.

ISO 9001: 2015 we CE tarapyndan tassyklanan

önüm

Mikrobiologiýa synagy

Öýjük biobanky

Suwuk gowşurmak

Öýjük medeniýeti

Azyk howpsuzlygy

Koloniýa hasaplaýjy

Koloniýa hasaplaýjy

Koloniýa hasaplaýjy

ATP Test Swab

ATP Test Swab

ATP Test Swab

ATP Luminometr

ATP Luminometr

ATP Luminometr

Aerob hasaplaýyş plastinkasy

Aerob hasaplaýyş plastinkasy

Aerob hasaplaýyş plastinkasy

SBS Rack 2D ştrih-kod saklaýjy turba

SBS Rack 2D ştrih-kod saklaýjy turba

SBS Rack 2D ştrih-kod saklaýjy turba

Tube Rack Reader

Tube Rack Reader

Tube Rack Reader

1.4 ML SBS 2D ştrih-kod turbasy Daşarky sapak

1.4 ML SBS 2D ştrih-kod turbasy Daşarky sapak

1.4 ML SBS 2D ştrih-kod turbasy Daşarky sapak

0.75 ML SBS 2D ştrih-turba daşky sapak ak

0.75 ML SBS 2D ştrih-turba daşky sapak ak

0.75 ML SBS 2D ştrih-turba daşky sapak ak

0.75 ML SBS 2D ştrih-kod turbasy Daşarky sapak gara

0.75 ML SBS 2D ştrih-kod turbasy Daşarky sapak gara

0.75 ML SBS 2D ştrih-kod turbasy Daşarky sapak gara

Serologiki turba

Serologiki turba

Serologiki turba

Süzgüç turbasynyň ujy

Süzgüç turbasynyň ujy

Süzgüç turbasynyň ujy

Takyk göwrümli turba

Takyk göwrümli turba

Takyk göwrümli turba

Merkezden gaçyryş turbasy

Merkezden gaçyryş turbasy

Merkezden gaçyryş turbasy

Serologiki turba

Serologiki turba

Serologiki turba

PET Media çüýşesi

PET Media çüýşesi

PET Media çüýşesi

Erlenmeyer Flask

Erlenmeyer Flask

Erlenmeyer Flask

Programmalaryň giň gerimi

Kedun önümleri azyk howpsuzlygy, mikrobiologiki synag, oba hojalygy, öýjük biobank, daşky gurşaw synagy, durmuş ylymlary we lukmançylyk pudaklarynda giňden ulanylýar.

soňky habarlar

Turbanyň maslahatlary we başgalar hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi

Simpleönekeý, plastmassa galypdan bir gezek ulanylýan maslahatlaryň molekulýar biologiýanyň, himiýanyň we lukmançylyk dünýäsiniň çöregi we ýagydygyna ynanmak kyn.

Doly gör

2D ştrih-kod näme?

2D ştrih-kod, maglumatlary saklamak üçin inedördül ýa-da gönüburçlugyň içinde gurlan kiçi geometrik şekilleriň toplumydyr. Tey, 1D ştrih-kod saklap bilýäninden ýüzlerçe esse maglumat berýär.

Doly gör

SBS format tekjesi: Mikroplat standartlarynyň gelip çykyşy.

Amerikanyň Milli standartlar instituty (ANSI) we Biomolekulýar barlag jemgyýeti (SBS) häzirki wagtda laboratoriýa awtomatlaşdyryş we barlag jemgyýeti (SLAS) 2004-nji ýylda mikroplatlar üçin standarty tassykladylar.

Doly gör
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň